Medyumluk, gelecekteki olayların tahmini ya da karakterin, normalde rasyonel bir temel taşıdığı düşünülen yöntemlerle tasvir edilmesidir. Yapılan araştırmalar ve kanıtlar, medyumların eski Çin, Mısır, Keldani ve Babil’de M.Ö.