İlçe halkına sunulan sağlık hizmetlerinin nitelik ve niceliğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında hastane bünyesinde kurulan MR ünitesinin açılışı; TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı,