Bu ilanların var oluş sebebi erkek için istenenleri anında bulacak olduğu gecelerini görmesi ve şimdi bunun için sıcak bir yumuşama, rahatlama ve ferahlama bulmasıdır. Sıcak bir duş gibi