Ünye kumsallarının doğal sağlık cevheri: ‘Manyetik siyah kum’İpekyolu tüccarlarının yüzyıllar önce şifa bulmaya uğradığı Ünye sahillerinin siyah altını manyetik siyah kumun tamamlayıcı tedavi unsuru olarak sağlık turizminde kullanılması